Hrvatski jezični portal

vòjvoda

vòjvoda m 〈N mn -e〉

Izvedeni oblici
jednina
N vojvoda
G vojvode
D vojvodi
A vojvodu
V vojvodo
L vojvodi
I vojvodom
množina
N vojvode
G vojvoda
D vojvodama
A vojvode
V vojvode
L vojvodama
I vojvodama
Definicija
pov.
1. a. glavar plemena b. vojnički starješina većeg područja c. zapovjednik čete alkara i alkarskih momaka, usp. alka
2. a. najviši počasni vojnički čin u Kraljevini Srbiji b. četnički zapovjednik
3. naslov člana vladarskog doma u nekim zemljama, npr. kraljeva brata [vojvoda od Kenta]
Onomastika
pr. (prema službi, nadimačka i etnici, usp. Herceg): Alivojvodić (100, Gospić, Lika, Grubišno Polje), Òdanović (Lika, I Slavonija, ← rum.), Vȃjda (230, Osijek, Zagreb, Baranja, Novi Marof, ← mađ., moguće preklapanje s vajda, v. fajda), Vȁjdička (Zagreb, Našice, ← mađ.), Vȃjdić (510, Zagreb, Varaždin, Zagorje, Bjelovar, ← mađ.), Vèjvoda (Zagreb), Vìvoda (350, Buzet, Primorje, Istra), Vivodínac (Split, Makarska), Vodánov (Šibenik, ← rum., v. i voda), Vodánović (480, Makarska, J i sred. Dalmacija, ← rum. vodă), Vȏjta (Daruvar, Garešnica, Z Slavonija), Vòjtek (Bjelovar, I Slavonija, Baranja), Vòjtela (Grubišno Polje, Zagreb), Vòjtić (Vukovar), Vòjvoda (220, Dubrovnik, Zagreb, Međimurje, Poreč, Korčula), Vòjvodić (1750, Benkovac, Slavonija, S Dalmacija, Lika), Vojvodínac (Vinkovci)
top. (naselja): Vȉvodina (Ozalj, 56 stan.), Vojvodínec (Koprivnica, 57 stan.)
Etimologija
prasl. i stsl. voevoda (rus. voevóda, polj. wojewoda) ≃ v. vojnik + v. voditi