Hrvatski jezični portal

tetẕljan

tetẕljan m

Definicija
bot. biljka (Marrubium vulgare) iz porodice usnatica (Labiatae); macina trava, marulja