Hrvatski jezični portal

Tȍkio

Tȍkio (Tokyo) m 〈G Tȍkija〉

Definicija
luka i glavni grad Japana, na I obali otoka Honshua u Tokijskom zaljevu, 8.278.100 stan. (Veliki Tokio 29,2 mil. stan., najveća urbana aglomeracija na svijetu)