Hrvatski jezični portal

Tȅlemah

Tȅlemah m

Definicija
mit. sin Odiseja i Penelope; primjer uzorna sina koji je za dvadesetogodišnje očeve odsutnosti skrbio za majku; pomogao Odiseju pobiti prosce