Hrvatski jezični portal

tàrīf

tàrīf m 〈G tarífa〉

Definicija
reg.
1. pismeno ili usmeno prikazivanje svojstava, izgleda, osobina, značajki koga ili čega; opis [tarif učiniti objasniti, razjasniti, protumačiti]
2. napis
Etimologija
tur.arap. ta̔rif