Hrvatski jezični portal

taumàturg

taumàturg m 〈N mn -rzi〉

Definicija
onaj koji čini ili koji se pravi da čini čuda; čudotvorac