Hrvatski jezični portal

tèret

tèret m

Izvedeni oblici
jednina
N teret
G tereta
D teretu
A teret
V terete
L teretu
I teretom
množina
N tereti
G tereta
D teretima
A terete
V tereti
L teretima
I teretima
Definicija
1. a. ono što tko nosi (ob. na leđima ili na ramenima); breme b. ono što je natovareno na prijevozno sredstvo (željeznica, brod i sl.) radi prijevoza; tovar
2. pritisak što ga tijelo vrši na podlogu ili na onoga koji ga nosi; težina
3. a. pravn., v. hipoteka b. dugovni račun
4. pren. ono što je nametnuto; namet, porez, danak, trošarina i sl. [tereti su za privredu postali neizdrživi]
5. pren. osjećaj uznemirenosti zbog koga ili čega; muka, nevolja, tegoba, teškoća, briga, obveza [teret briga; teret uspomena]
Sintagma
rasuti teret term. teret koji se lako osipa, rasipa i u prijevozu zahtijeva poseban tretman, usp. ro-ro
Frazeologija
biti (pasti, padati) na teret kome biti na brizi, živjeti na čiji račun, nametnuti se, nametati se kao neželjena obveza;
staviti, stavljati na teret okriviti, okrivljavati, teretiti koga;
teret uspomena, teret prošlosti ono što opterećuje misli i ponašanje, ono čega se čovjek ne može lako osloboditi
Etimologija
mađ. terhet