Hrvatski jezični portal

teràsa

teràsa ž 〈G mn terásā〉

Izvedeni oblici
jednina
N terasa
G terase
D terasi
A terasu
V teraso
L terasi
I terasom
množina
N terase
G terasa
D terasama
A terase
V terase
L terasama
I terasama
Definicija
1. arhit. ravan krov ili otvorena nepokrivena ravna površina kao dio građevine, vrsta prostranog balkona [na terasi]
2. horizontalna ili blago nagnuta zaravan nastala a. djelovanjem voda; proteže se duž riječne, morske ili jezerske obale b. na padinama, ob. u krškim predjelima, ljudskom djelatnošću (uklanjanjem kamenja i stvaranjem plodnog tla)
Etimologija
njem. Terrasse ← fr. terrace ← stprov. terrassa ≃ lat. terra: zemlja