Hrvatski jezični portal

trȍp

trȍp m 〈N mn tròpovi〉

Izvedeni oblici
jednina
N trop
G tropa
D tropu
A trop
V trope
L tropu
I tropom
množina
N tropovi
G tropova
D tropovima
A tropove
V tropovi
L tropovima
I tropovima
Definicija
1. talog od topljenja kajmaka i pri pripremanju masla
2. v. drop, kom, komina, drožđe
3. sporedni proizvod pri dobivanju škroba iz kukuruza ili krumpira, te u proizvodnji piva [pivski trop; kukuruzni trop; krumpirov trop]
Etimologija
✧ od starijega i dijal. drop ≃ rus. drob