Hrvatski jezični portal

Trìnitron

Trìnitron m

Definicija
tehn. monitor i tehnologija izradbe ekrana
Etimologija
✧ tvorničko ime proizvodaⓏ