Hrvatski jezični portal

agènda

agènda ž 〈G -ā/-ī〉

Definicija
1. pov. kršć. a. (mn) ukupnost čina bogoslužja u rano kršćansko doba b. u srednjem vijeku misa i oficij c. u Evangeličkoj crkvi priručnik s propisanim molitvama i obrednim postupcima za pastorovu uporabu
2. a. lista poslova koje treba obaviti, podsjetnik ili notes s takvom listom b. program obavljanja poslova s te liste
3. program i raspored rada nekog skupa, simpozija, tečaja i sl.
Etimologija
srlat. ≃ agere: činiti