Hrvatski jezični portal

trȅs

trȅs uzv.

Definicija
1. za označavanje zvuka izazvanog padom čega oborenog jakim udarcem
2. u zn. aorista ili prezenta od tresnuti, udariti, pasti i sl.: tresnu, udari, pade
Onomastika
pr. (nadimačka): Trésić (Hvar), Tresìglavić (Korenica, Sesvete), Treskànica (Požega, Osijek), Trȅskavica (150, Knin, Osijek, sred. Dalmacija), Tresòglavić (Pag, Zadar, Opatija)
Etimologija
prasl. *trěskъ (rus. tresk, polj. trzask)