Hrvatski jezični portal

varijácija

varijácija ž

Izvedeni oblici
jednina
N varijacija
G varijacije
D varijaciji
A varijaciju
V varijacijo
L varijaciji
I varijacijom
množina
N varijacije
G varijacija
D varijacijama
A varijacije
V varijacije
L varijacijama
I varijacijama
Definicija
1. jedna od dviju ili više pojavnosti istoga koje se ponavljaju ili izmjenjuju u okviru iste strukture (npr. u jeziku oblici riječi stignuti i stići); jedna od preinaka, rezultat preinačivanja; promjena, različitost
2. glazb. postupak variranja zaokružene, melodijski i ritmički izrazite glazbene cjeline koja se izvodi ornamentalnim sredstvima, promjenom ritma, tempa, tonaliteta, ali tako da tema po svojim temeljnim značajkama ostaje prepoznatljivom; jedno od osnovnih načela skladanja [varijacija na temu]
3. biol. svaka razlika koja se javlja kao odstupanje od tipičnih obilježja jedne određene biljne ili životinjske skupine
4. geogr. kut u horizontu što ga sjeverni kraj magnetske deklinacijske igle zaklapa s pravim meridijanom; magnetska deklinacija
5. mat. u kombinatorici, svaka permutacija neke kombinacije
Sintagma
varijacija k-tog reda od n elemenata mat. svako preslikavanje koje k-članom skupu pridružuje elemente n-članog skupa (npr. u sportskoj prognozi s 12 parova i tri moguća ishoda (označena s 0, 1 i 2) cilj je pogoditi ispravnu varijaciju dvanaestog reda od tri elementa)
Etimologija
lat. variatio ← variare: mijenjati