Hrvatski jezični portal

vȃjnī

vȃjnī prid.

Izvedeni oblici
Pozitiv
 
muški rod
jednina
N vajni
G vajnog / vajnoga
D vajnom / vajnome / vajnomu
A vajnog / vajni
V vajni
L vajnom / vajnome / vajnomu
I vajnim
množina
N vajni
G vajnih
D vajnim / vajnima
A vajne
V vajni
L vajnim / vajnima
I vajnim / vajnima
 
srednji rod
jednina
N vajno
G vajnog / vajnoga
D vajnom / vajnome / vajnomu
A vajno
V vajno
L vajnom / vajnome / vajnomu
I vajnim
množina
N vajna
G vajnih
D vajnim / vajnima
A vajna
V vajna
L vajnim / vajnima
I vajnim / vajnima
 
ženski rod
jednina
N vajna
G vajne
D vajnoj
A vajnu
V vajna
L vajnoj
I vajnom
množina
N vajne
G vajnih
D vajnim / vajnima
A vajne
V vajne
L vajnim / vajnima
I vajnim / vajnima
Definicija
razg.
1. pejor. tobožnji, razvikani
2. iron. slavni, vrli