Hrvatski jezični portal

vȁls

vȁls m 〈N mn vàlsovi〉

Definicija
knjiš. valcer kao glazbeni oblik
Etimologija
fr. valse