Hrvatski jezični portal

ùrota

ùrota ž

Izvedeni oblici
jednina
N urota
G urote
D uroti
A urotu
V uroto
L uroti
I urotom
množina
N urote
G urota
D urotama
A urote
V urote
L urotama
I urotama
Definicija
tajni dogovor o zajedničkoj akciji protiv koga ili čega [kovati urotu; voditi urotu]; zavjera
Etimologija
✧ u- + prasl. *rota: zakletva (rus. rotá, polj. rota) ← ie. *wroto- (skr. vrata-)