Hrvatski jezični portal

utvòriti

utvòriti (što) svrš.prez. ùtvorīm, pril. pr. -īvši, prid. trp. ùtvoren〉

Definicija
arh. rij. umisliti što, stvoriti maštom priviđenje
Etimologija
✧ u- + v. tvoriti