Hrvatski jezični portal

bùki

bùki (bùkvi) m

Definicija
lingv. ime slova b u glagoljičkoj i ćiriličkoj azbuci, usp. b (2)
Etimologija
stsl. buky: slovo, v. bukva1 (njem. Buch: knjiga, Buche: bukva; stari su Germani pisali po bukvinoj kori)