Hrvatski jezični portal

zàsvagda

zàsvagda (način pisanja uz: za svagda) pril.

Definicija
zauvijek, za sva vremena