Hrvatski jezični portal

žìvica

žìvica ž

Izvedeni oblici
jednina
N živica
G živice
D živici
A živicu
V živice / živico
L živici
I živicom
množina
N živice
G živica
D živicama
A živice
V živice
L živicama
I živicama
Definicija
živa ograda od šiblja, grmlja ili trnja; živičnjak
Onomastika
pr. (etnici): Žìvica (Čazma), Živìčnjāk (Živičnjȃk) (210, Zagreb, Krapina, Zagorje)