Hrvatski jezični portal

žȇđ

žȇđ (žȇđa) ž 〈I -i/-u〉

Izvedeni oblici
jednina
N žeđ
G žeđi
D žeđi
A žeđ
V žeđi
L žeđi
I žeđu / žeđi
množina
N žeđi
G žeđi
D žeđima
A žeđi
V žeđi
L žeđima
I žeđima
Definicija
1. a. želja, potreba za tekućinom [ugasiti žeđ napiti se tekućine, namiriti potrebu za tekućinom; žarka žeđ vrlo jaka žeđ] b. retor. nedostatak vlage, potreba za vodom; suša (o zemlji)
2. pren. čežnja za čim; želja, žudnja [žeđ za blagom]
Onomastika
pr. (nadimačka): Žédak (Varaždin), Žȇdja (Zagreb), Žȇđa (Bjelovar, Slavonija, Podravina)
top. (naselja): Žȇnā Gláva (Vis, 70 stan.), Žénodraga (Poreč, 34 stan.)
Etimologija
prasl. *žędjь (stsl. žę`da, slov. žeja), lit. gedėti: čeznuti ← ie. *gwedh-: moliti, željeti (grč. théssasthai, stir. guidid: moli)