Hrvatski jezični portal

žbȉčnī

žbȉčnī prid.

Izvedeni oblici
Pozitiv
 
muški rod
jednina
N žbični
G žbičnog / žbičnoga
D žbičnom / žbičnome / žbičnomu
A žbičnog / žbični
V žbični
L žbičnom / žbičnome / žbičnomu
I žbičnim
množina
N žbični
G žbičnih
D žbičnim / žbičnima
A žbične
V žbični
L žbičnim / žbičnima
I žbičnim / žbičnima
 
srednji rod
jednina
N žbično
G žbičnog / žbičnoga
D žbičnom / žbičnome / žbičnomu
A žbično
V žbično
L žbičnom / žbičnome / žbičnomu
I žbičnim
množina
N žbična
G žbičnih
D žbičnim / žbičnima
A žbična
V žbična
L žbičnim / žbičnima
I žbičnim / žbičnima
 
ženski rod
jednina
N žbična
G žbične
D žbičnoj
A žbičnu
V žbična
L žbičnoj
I žbičnom
množina
N žbične
G žbičnih
D žbičnim / žbičnima
A žbične
V žbične
L žbičnim / žbičnima
I žbičnim / žbičnima
Definicija
koji pripada žbici