Hrvatski jezični portal

nȅpodudāran

nȅpodudāran prid.

Definicija
koji se ne podudara s nečim drugim