Hrvatski jezični portal

cȅnt

cȅnt m 〈G mn cȇntā〉

Definicija
1. stoti dio nekih valuta (eura, američkog dolara i dr.)
2. glazb. u akustici, tonski interval, interval između dvaju tonova
Sintagma
nemati ni centa razg. nemati novaca, ni pare, biti švorc
Etimologija
lat. centum: 100