Hrvatski jezični portal

bùnār

bùnār m 〈G bunára〉

Izvedeni oblici
jednina
N bunar
G bunara
D bunaru
A bunar
V bunaru / bunare
L bunaru
I bunarom
množina
N bunari
G bunara
D bunarima
A bunare
V bunari
L bunarima
I bunarima
Definicija
iskopana duboka jama za hvatanje, skupljanje podzemne vode; studenac, zdenac
Sintagma
grčki bunar bunar iz starih vremena, od starine, ob. nepokriven, ponekad uređen da se silazi do vode
Frazeologija
bacati (novac) u bunar trošiti (novac), a bez nekog vidljivog efekta; trošiti novac uludo, spiskavati;
kao iz bunara vrlo hladno (piće);
(mračno, hladno) kao u bunaru vrlo mračno (hladno);
novi bunar kopaj, u stari ne pljuj pokušavaj postići što novo, ali ne zanemari ono što imaš
Onomastika
pr. (prema zanimanju i etnici): Bunàrdžija (Dalmacija, Slavonija), Bunárević (Bjelovar), Bùnarkić (Ðakovo, Vukovar)
top. (često ime za živu vodu na otocima): Bùnār, Bunári, Bùnarić, Bunàrina, Bùnarište i sl.
Etimologija
tur. pınar: izvor