Hrvatski jezični portal

caccia

caccia (izg. kȁča) ž

Definicija
glazb. vrsta dvoglasne talijanske polifone kompozicije, nastala u 15. st., usp. chasse
Etimologija
tal.