Hrvatski jezični portal

kȍks2

kȍks2 m 〈N mn kòksovi〉

Izvedeni oblici
jednina
N koks
G koksa
D koksu
A koks
V kokse
L koksu
I koksom
množina
N koksovi
G koksova
D koksovima
A koksove
V koksovi
L koksovima
I koksovima
Definicija
žarg. neugodan, jači udarac stisnutom šakom po glavi, ob. tako da se zagrebe