Hrvatski jezični portal

kolíca

kolíca sr pl. tantum

Izvedeni oblici
množina
N kolica
G kolica
D kolicima
A kolica
V kolica
L kolicima
I kolicima
Definicija
1. hip. od kola
2. naprava koja se gura ili pokreće rukom ili jednostavnim mehanizmom, s jednim, dva, tri ili četiri kotača, za prevoženje tereta, djece, bolesnika itd. [dječja kolica]
Sintagma
nosačka kolica kolica na dva kotača s površinom za teret; karijola