Hrvatski jezični portal

kȏla

kȏla ž

Izvedeni oblici
množina
N kola
G kola
D kolima
A kola
V kola
L kolima
I kolima
Definicija
1. bot. rod drveća (Cola), porodice Sterculiaceae iz tropske Afrike, sjemenke (kola-orah ili guru-orah) sadrže kofein i nešto teobromina, osušene služe u medicini
2. (Cola) žarg. drugi dio naziva koji najčešće zamjenjuje čitavo ime popularnih osvježavajućih bezalkoholnih pića [Coca-kola; Pepsi-kola]; ponekad i u složenicama [rum-kola; viski-kola], usp. kokakola
Etimologija
nlat. cola ← egz. (sudanski dijalekt)