Hrvatski jezični portal

kònstruktor

kònstruktor m

Izvedeni oblici
jednina
N konstruktor
G konstruktora
D konstruktoru
A konstruktora
V konstruktore
L konstruktoru
I konstruktorom
množina
N konstruktori
G konstruktora
D konstruktorima
A konstruktore
V konstruktori
L konstruktorima
I konstruktorima
Definicija
tehn. onaj koji se bavi konstruiranjem strojeva, mehanizama, građevinskih objekata (mostova) i/ili njihovih pojedinih dijelova; graditelj