Hrvatski jezični portal

krekètati

krekètati nesvrš.prez. krèkećēm, pril. sad. krèkećūći, imp. krekèći, gl. im. -ānje〉

Izvedeni oblici
Nesvršeni
infinitiv
kreketati
 
prezent
jednina
1. krekećem
2. krekećeš
3. krekeće
množina
1. krekećemo
2. krekećete
3. krekeću
 
futur
jednina
1. kreketat ću
2. kreketat ćeš
3. kreketat će
množina
1. kreketat ćemo
2. kreketat ćete
3. kreketat će
 
imperfekt
jednina
1. kreketah
2. kreketaše
3. kreketaše
množina
1. kreketasmo
2. kreketaste
3. kreketahu
 
perfekt
jednina
1. kreketao sam
2. kreketao si
3. kreketao je
množina
1. kreketali smo
2. kreketali ste
3. kreketali su
 
pluskvamperfekt
jednina
1. bio sam kreketao
2. bio si kreketao
3. bio je kreketao
množina
1. bili smo kreketali
2. bili ste kreketali
3. bili su kreketali
 
imperativ
jednina
2. krekeći
množina
1. krekećimo
2. krekećite
 
glagolski prilog sadašnji
krekećući
 
glagolski pridjev aktivni
kreketao, kreketala, kreketalo
kreketali, kreketale, kreketala
Definicija
1. () oglašavati se kao žaba
2. (kome) pren. stalno dosadno prigovarati
Etimologija
✧ vidi krȇ