Hrvatski jezični portal

kȕcnuti

kȕcnuti (, o što, kome, čemu, se) svrš.prez. kȕcnēm, pril. pr. -ūvši, imp. kȕcni, prid. rad. kȕcnuo〉

Izvedeni oblici
Svršeni
infinitiv
kucnuti
 
prezent
jednina
1. kucnem
2. kucneš
3. kucne
množina
1. kucnemo
2. kucnete
3. kucnu
 
futur
jednina
1. kucnut ću
2. kucnut ćeš
3. kucnut će
množina
1. kucnut ćemo
2. kucnut ćete
3. kucnut će
 
aorist
jednina
1. kucnuh
2. kucnu
3. kucnu
množina
1. kucnusmo
2. kucnuste
3. kucnuše
 
perfekt
jednina
1. kucnuo sam
2. kucnuo si
3. kucnuo je
množina
1. kucnuli smo
2. kucnuli ste
3. kucnuli su
 
pluskvamperfekt
jednina
1. bio sam kucnuo
2. bio si kucnuo
3. bio je kucnuo
množina
1. bili smo kucnuli
2. bili ste kucnuli
3. bili su kucnuli
 
imperativ
jednina
2. kucni
množina
1. kucnimo
2. kucnite
 
glagolski prilog prošli
kucnuvši
 
glagolski pridjev aktivni
kucnuo, kucnula, kucnulo
kucnuli, kucnule, kucnula
Definicija
lako udariti, izazvati takav zvuk [kucnuti se čašama]
Frazeologija
da kucnem o drvo u zavisnoj rečenici označuje želju da se nastavi ono što se spominje u glavnoj (ob. se kucne srednjim prstom);
kucnuti se nazdraviti sa čašama u ruci;
kucnuo je posljednji čas nema više odgađanja
Etimologija
✧ vidi kȕc