Hrvatski jezični portal

kùndak

kùndak m 〈N mn -aci, G kȕndākā〉

Izvedeni oblici
jednina
N kundak
G kundaka
D kundaku
A kundak
V kundače
L kundaku
I kundakom
množina
N kundaci
G kundaka
D kundacima
A kundake
V kundaci
L kundacima
I kundacima
Definicija
1. razg. zadnji dio vatrenog oružja ili samostrijela, pri gađanju, oslanja se o rame [kundak puške]
2. pren. gruba vlast, nasilje vlasti (prema udaranju i premlaćivanju kundakom puške, kundačenju)
Onomastika
pr. (prema zanimanju i nadimačka): Kùndačić, Kundàčina, Kundàdžija (Z Slavonija), Kundàđija, Kùndak (Grubišno Polje, Z Slavonija), Kùndakčić (Požega), Kùndek (Požega)
Etimologija
tur.ngrč. kontáki