Hrvatski jezični portal

kvalitéta

kvalitéta ž

Izvedeni oblici
jednina
N kvaliteta
G kvalitete
D kvaliteti
A kvalitetu
V kvaliteto
L kvaliteti
I kvalitetom
množina
N kvalitete
G kvaliteta
D kvalitetama
A kvalitete
V kvalitete
L kvalitetama
I kvalitetama
Definicija
1. bitna i istaknuta značajka, svojstvo, atribut čega [kemijska kvaliteta alkohola]
2. bitno svojstvo [kvaliteta zvuka]; narav, priroda
3. razina kakvoće [hrana slabe kvalitete; svila visoke kvalitete]; vrsnoća
4. osobina ili karakterna crta [ljubaznost je jedna od mnogih njezinih kvaliteta]
Etimologija
njem. Qualität ≃ lat. qualitas: vrsnost, kakvoća ≃ qualis: vrstan