Hrvatski jezični portal

ȁdjektīv

ȁdjektīv m

Izvedeni oblici
jednina
N adjektiv
G adjektiva
D adjektivu
A adjektiv
V adjektive
L adjektivu
I adjektivom
množina
N adjektivi
G adjektiva
D adjektivima
A adjektive
V adjektivi
L adjektivima
I adjektivima
Definicija
gram., v. pridjev
Etimologija
lat. adiectivum ← adiectus: dodan, pripojen