Hrvatski jezični portal

apsolutìstički

apsolutìstički pril.

Definicija
kao apsolutist, na način apsolutista