Hrvatski jezični portal

jȕka

jȕka ž 〈D L jùki, G mn jẉkā〉

Izvedeni oblici
jednina
N juka
G juke
D juki
A juku
V juko
L juki
I jukom
množina
N juke
G juka
D jukama
A juke
V juke
L jukama
I jukama
Definicija
bot. američki biljni rod (Jucea) jednosupnica iz porodice ljiljana (Liliaceae); služe za ukras i u proizvodnji tekstila
Etimologija
nlat. iuca ← šp. yuca ← egz. (Haiti)