Hrvatski jezični portal

kȃr2

kȃr2 m

Definicija
pov. stara jedinica za obujam, oko 2000 l, upotrebljavala se za
1. sol
2. za obujam korisnog brodskog prostora
Etimologija
tal. carro