Hrvatski jezični portal

karapàndža

karapàndža ž 〈G mn -ā/-ī〉

Definicija
reg. žena-vještica; karakandža
Onomastika
pr.: Karàpāndža (220, Karlovac, Korčula, Poukuplje, Banovina), Karapándžić (Nova Gradiška, Karlovac)
top.: Karàpānđe (zaselak, Ogulin)
Etimologija
tur. karapançe ← v. kara2 + pançe (pance): pandža