Hrvatski jezični portal

karanténa

karanténa ž

Izvedeni oblici
jednina
N karantena
G karantene
D karanteni
A karantenu
V karanteno
L karanteni
I karantenom
množina
N karantene
G karantena
D karantenama
A karantene
V karantene
L karantenama
I karantenama
Definicija
1. privremena izolacija bolesnih ili potencijalno bolesnih osoba, životinja i biljaka da se spriječi širenje zaraze ili prenošenje štetnika (kod biljaka)
2. sport izoliran boravak sportaša prije važnog susreta
Etimologija
tal. quarantina: četrdesetak (dana izolacije)