Hrvatski jezični portal

arèāl

arèāl m 〈G areála〉

Izvedeni oblici
jednina
N areal
G areala
D arealu
A areal
V areale
L arealu
I arealom
množina
N areali
G areala
D arealima
A areale
V areali
L arealima
I arealima
Definicija
ekol. područje prirodne raširenosti određenih biljnih ili životinjskih vrsta
Sintagma
lingvistički areal lingv. područje postanka, širenja ili proširenosti kojega jezika ili jezične pojave