Hrvatski jezični portal

kȃva

kȃva ž

Izvedeni oblici
jednina
N kava
G kave
D kavi
A kavu
V kavo
L kavi
I kavom
množina
N kave
G kava
D kavama
A kave
V kave
L kavama
I kavama
Definicija
reg. mjesto gdje se vadi kamen za daljnju obradu [raditi u kavi]; kamenolom, kamenik
Etimologija
tal. cava