Hrvatski jezični portal

kemo-

kemo-

Definicija
kao prvi dio riječi označava ono što je povezano s kemijom [kemoterapija]