Hrvatski jezični portal

pòdgrupa

pòdgrupa ž

Izvedeni oblici
jednina
N podgrupa
G podgrupe
D podgrupi
A podgrupu
V podgrupo
L podgrupi
I podgrupom
množina
N podgrupe
G podgrupa
D podgrupama
A podgrupe
V podgrupe
L podgrupama
I podgrupama
Definicija
1. oni koji organizirano rade kao tijelo u okviru veće grupe, dio grupe [bila je organizirana sociološka podgrupa u okviru ekonomske grupe]; podskupina
2. (+ potenc.) dio onoga što se dijeli ili promatra u cjelinama koje se nazivaju grupe (srodnih predmeta i sl.)
Etimologija
✧ pod-1 + v. grupa