Hrvatski jezični portal

polòvica

polòvica ž

Izvedeni oblici
jednina
N polovica
G polovice
D polovici
A polovicu
V polovice / polovico
L polovici
I polovicom
množina
N polovice
G polovica
D polovicama
A polovice
V polovice
L polovicama
I polovicama
Definicija
1. jedan od dva jednaka dijela onoga što je prepolovljeno [polovica jabuke]
2. polovina
Sintagma
bolja polovica žarg. iron. supruga, žena prema mužu