Hrvatski jezični portal

prebívati

prebívati () nesvrš.prez. prèbīvām, pril. sad. -ajūći, gl. im. -ānje〉

Izvedeni oblici
Nesvršeni
infinitiv
prebivati
 
prezent
jednina
1. prebivam
2. prebivaš
3. prebiva
množina
1. prebivamo
2. prebivate
3. prebivaju
 
futur
jednina
1. prebivat ću
2. prebivat ćeš
3. prebivat će
množina
1. prebivat ćemo
2. prebivat ćete
3. prebivat će
 
imperfekt
jednina
1. prebivah
2. prebivaše
3. prebivaše
množina
1. prebivasmo
2. prebivaste
3. prebivahu
 
perfekt
jednina
1. prebivao sam
2. prebivao si
3. prebivao je
množina
1. prebivali smo
2. prebivali ste
3. prebivali su
 
pluskvamperfekt
jednina
1. bio sam prebivao
2. bio si prebivao
3. bio je prebivao
množina
1. bili smo prebivali
2. bili ste prebivali
3. bili su prebivali
 
imperativ
jednina
2. prebivaj
množina
1. prebivajmo
2. prebivajte
 
glagolski prilog sadašnji
prebivajući
 
glagolski pridjev aktivni
prebivao, prebivala, prebivalo
prebivali, prebivale, prebivala
Definicija
stanovati, živjeti, boraviti gdje (o živim bićima) [ljudi prebivaju; ptice prebivaju]
Etimologija
✧ pre-1 + v. biti1, bivati