Hrvatski jezični portal

prȁvorijēk

prȁvorijēk m 〈N mn -ēci〉

Izvedeni oblici
jednina
N pravorijek
G pravorijeka
D pravorijeku
A pravorijek
V pravoriječe
L pravorijeku
I pravorijekom
množina
N pravorijeci
G pravorijeka
D pravorijecima
A pravorijeke
V pravorijeci
L pravorijecima
I pravorijecima
Definicija
pravn. pravomoćna sudska odluka; presuda, rješenje i sl.
Etimologija
✧ pravo- + v. riječ, reći