Hrvatski jezični portal

prȁvo

prȁvo pril.

Definicija
1. a. u pravoj liniji; ravno [idi pravo kući] b. v. uspravno [stajati pravo] c. izravno, neposredno, direktno [otišao je pravo šefu]
2. kako odgovara pravu, pravdi [učiniti kako je pravo]
3. kako odgovara istini, stvarnosti, istinito, točno [imaš pravo; reci pravo; pravo kažeš]
Frazeologija
dati (komu) (za) pravo odobriti njegove riječi ili postupke, složiti se s kim u ocjeni čega, pristati uz njegovo mišljenje;
imaš pravo točno govoriš;
kako je i pravo kao što i treba, kako je u redu, kako je po pravdi;
pravo mu bilo (budi) tako mu i treba