Hrvatski jezični portal

prȅterit

prȅterit m

Izvedeni oblici
jednina
N preterit
G preterita
D preteritu
A preterit
V preterite
L preteritu
I preteritom
množina
N preteriti
G preterita
D preteritima
A preterite
V preteriti
L preteritima
I preteritima
Definicija
gram. naziv za prošlo vrijeme u nekim jezicima koji nemaju kao oblik aorist, imperfekt i perfekt, odnosno kategoriju vida (aspekta)
Etimologija
lat. (tempus) praeteritum