Hrvatski jezični portal

pèōn1

pèōn1 m 〈G peóna〉

Definicija
jez. knjiž. pjesnička stopa od četiri sloga, tri kratka i jednoga, bilo kojeg dugačkoga
Etimologija
grč. paiṓn